Hướng dẫn cài đặt TinoVPS Script trên CentOS 7

TinoVPS Script miễn phí cho mọi người và không giới hạn khi phải sử dụng riêng biệt tại TinoHost, bạn có thể sử dụng tại bất cứ đâu – nếu bạn muốn có thể sử dụng dịch vụ VPS chất lượng cao được sao lưu dữ liệu mỗi ngày và lưu trữ trong một tuần gần nhất tại TinoHost ̣(https://tinohost.com).

Hướng dẫn cài đặt TinoVPS Script trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt TinoVPS Script trên CentOS 7

TinoVPS Script miễn phí cho mọi người và không giới hạn khi phải sử dụng riêng biệt tại TinoHost, bạn có thể sử dụng tại bất cứ đâu – nếu bạn muốn có thể sử dụng dịch vụ VPS chất lượng cao được sao lưu dữ liệu mỗi ngày và lưu trữ trong một tuần gần nhất tại TinoHost ̣(https://tinohost.com).

TinoVPS Script là một trình quản lý thao tác thông qua Script trên VPS – Thay vì bạn phải tự xây dựng máy chủ hoặc phải sử dụng các Control Panel cồng kềnh và tốn nhiều tài nguyên thì nay bạn có thể sử dụng TinoVPS Script với yêu cầu hệ thống thấp hơn và tiết kiệm chi phí vận hành cho các Quản Trị Viên mới bắt đầu.

TinoVPS Script là một trình được xây dựng bởi TinoHost chuyên cung cấp Hosting / VPS / Tên Miền / Email Doanh Nghiệp / Máy chủ v.v… Script này được xây dựng với cộng đồng mở – bằng việc góp ý các chức năng đội ngũ sẽ kiểm tra và thêm vào nếu các thành phần được xem là cần thiết trong quá trình hoạt động.

TinoVPS Script phù hợp với phần lớn VPS không có nhiều tài nguyên hoặc Quản Trị Viên không cần nhiều tới việc sử dụng các Control Panel gây lãng phí tài nguyên.


1 : Yêu cầu hệ thống

TinoVPS Script là một trình quản lý nhẹ, yêu cầu hệ thống tối thiểu và hoạt động tốt nhất cho :
Hệ điều hành : CentOS 7
CPU : 1 Core
RAM : 1GB (Khuyên dùng trên 2GB RAM)
Dung lượng : Tối thiểu 3GB dung lượng trống

Hiện tại TinoVPS Script chỉ hỗ trợ CentOS 7

Để đảm bảo hệ thống sẽ kiểm tra với VPS dưới 2GB RAM sẽ được tạo SWAP tự động với 1GB SWAP để tránh các trường hợp lỗi khi thiếu tài nguyên trên hệ thống trong quá trình sử dụng.

2 : Truy cập SSH vào VPS và cài đặt

Để truy cập bằng SSH bạn có thể sử dụng phần mềm hoặc các trình Terminal / Command Prompt trên máy tính bà bạn đang sử dụng

curl -sO https://scripts.tino.org/tinovps-install && sh tinovps-install

Bạn chỉ cần sử dụng duy nhất 01 lệnh này để cài đặt, sau khi cài đặt hoàn tất VPS sẽ reboot và ngắt kết nối SSH hiện tại.

3 : Đăng nhập lại SSH và sử dụng với lệnh “tino”

Sau khi bạn cài đặt xong bạn có thể SSH trở lại với VPS, sau khi truy cập được vào VPS (mặc định sẽ không đổi các Port SSH) bạn có thể sử dụng các chức năng bằng cách nhập vào “tino”.

4 :Các chức năng thao tác trên TinoVPS Script

1) Manage Domains

 • 1) List All Domains
 • 2) Add New Domain
 • 3) Delete Domain
 • 4) Change PHP Version For Domain
 • 5) Change vHost PHP

2) Manage Databases

 • 1) List All Database
 • 2) Add New Database
 • 3) Delete Database
 • 4) View Information DataBase
 • 5) Change Password User Database

3) Manage SSL Certificate

 • 1) Install Free SSL Let’s Encrypt For Domain
 • 2) Install Paid SSL For Domain

4) Manage Setting PHP

 • 1) Install More Versions PHP
 • 2) Update PHP Installed
 • 3) Install Imagick Extension

5) Manage Setting Nginx

 • 1) Update installed NginX

6) Manage Google PageSpeed

 • 1) Turn On Google PageSpeed
 • 2) Turn Off Google PageSpeed

7) TinoVPS Options

 • 1) Automatic Install Website WordPress
 • 3) Automatic Install OpenCart
 • 2) Automatic Install Lavarel

8) Backup/Restore On Localhost

 • 1) Backup Code 1 Website
 • 3) Backup All Code & DataBase
 • 2) Backup Database 1 Website
 • 4) Delete All Local Backup

9) Backup/Restore From Google Drive

 • 1) Connect Google Drive
 • 2) Backup To Google Drive Now
 • 3) Restore Code From GD/Choose Date
 • 4) Restore Database From GD/Choose Date
 • 5) Restore Code GD From Date Ago
 • 6) Restore Database GD Form Date Ago

10) Change Permission Website

11) Move All Website From Other VPS

12) Manage Firewall On VPS

 • 1) List IP Block On VPS
 • 2) Quick Block IP
 • 3) Quick Unblock IP
 • 4) Quick Whitelist IP
 • 5) Check IP Blocked Or Not
 • 6) Open Port On VPS
 • 7) List Port Open On VPS

13) Updrage TinoVPS Script

14) Exit Menu Board [Ctrl + C]

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0