Install DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7

DirectAdmin cung cấp các tính năng như xem, thay đổi thiết lập phần cứng và phần mềm của máy chủ. Đồng thời nâng cao tính bảo mật và kiểm soát tài khoản người dùng,hướng đến sự đơn giản, tiện dụng, tốc độ và sự ổn định. Nhưng vẫn có đầy đủ các tính năng cần thiết cho một quản trị hosting server. Đặc biệt khi sử dụng DirectAdmin, các nhiệm vụ đều sẽ được tự động hoá. Việc quản trị máy chủ và chia sẻ trang web sẽ được thực hiện một cách dễ dàng hơn.

Install DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7
Install DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7

DirectAdmin cung cấp các tính năng như xem, thay đổi thiết lập phần cứng và phần mềm của máy chủ. Đồng thời nâng cao tính bảo mật và kiểm soát tài khoản người dùng,hướng đến sự đơn giản, tiện dụng, tốc độ và sự ổn định. Nhưng vẫn có đầy đủ các tính năng cần thiết cho một quản trị hosting server. Đặc biệt khi sử dụng DirectAdmin, các nhiệm vụ đều sẽ được tự động hoá. Việc quản trị máy chủ và chia sẻ trang web sẽ được thực hiện một cách dễ dàng hơn.

Sau đây là cách install:

P/s: Chú ý bản này chỉ chạy được trên Centos 7 64bit

Cài đặt:

yum -y install nano wget perl; wget https://raw.githubusercontent.com/puarudz/DirectAdmin-1.59.5/master/setup.sh; chmod +x setup.sh; ./setup.sh

Nhập ID và lic id con số bất kỳ bạn thích

ĐOẠN SETUP Ở ĐÂY ĐỌC Ở README GITHUB NHA

158c72cfac839c977d6130f42a3ada5b.png

Cách fix VPS không vào được mạng sau khi edit network

Mở WinSCP lên, vào folder: /etc/sysconfig/network-scripts/
Mở fileifcfg-eth0:100 lên rồi sửa IPADDR=27.77.94.91 thành IP VPS. sao đó save lại,
Chạy lệnh là OK: service network restart
Lưu ý: không được restart DirectAdmin, nếu lỡ restart thì sửa IP VPS thành IPADDR=27.77.94.91 lại. xong restart network, rồi restart DirectAdmin, xong lặp lại bước trên!

PuaruVN

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0