Share Code Upload File To Google Driver PHP

Code Upload File To Google Driver PHP cho phép bạn upload trung gian lên Google Drive, getlink Google Drive, Fshare...

Share Code Upload File To Google Driver PHP
Share Code Upload File To Google Driver PHP

Chức năng

  • Upload file lên google driver
  • Get link Fshare
  • Get link Google Driver
  • Download video Youtube
  • Download video Facebook

Hướng dẫn cài đặt

  • Upload code trong thư mục Code UpFile Google Drive\Code lên server
  • Import file SQL trong thư mục Code UpFile Google Drive\payadsco_UPDOWSF.sql vào database
  • Config tại file config.php

Một vài hình ảnh xem trước

Download: Google Drive

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0