Share Full Source Mobi Army Lậu

Source Mobi Army Lậu này gồm những gì? Website đầy đủ Control Panel Gameplay có hệ thống Boss đầy đủ nhưng chưa hoàn chỉnh 100% Clan Item Nhân vật Dragon

Share Full Source Mobi Army Lậu
Share Full Source Mobi Army Lậu

Source Mobi Army Lậu này gồm những gì?

  • Website đầy đủ Control Panel
  • Gameplay có hệ thống Boss đầy đủ nhưng chưa hoàn chỉnh 100%
  • Clan
  • Item
  • Nhân vật Dragon

Bởi vì đây là bản cuối mình code từ tháng 8 2019 nên không còn có demo nữa, mà trước đây mình có share source trên nhiều 4rum rồi, chỉ còn ảnh demo website

Cách setup server

  • Install Java JDK 8 trở lên
  • Netbeans hoặc Elipse
  • PHP 5.6

LƯU Ý: ĐÂY LÀ BẢN CUỐI MÌNH CODE, KHÔNG HỖ TRỢ GÌ THÊM

Link download: Source Website Source Java

Phản ứng của bạn là gì?

like
2
dislike
2
love
1
funny
1
angry
0
sad
0
wow
1