Sử dụng Google Colab Google để chạy server game

Google Colab chắc không còn lạ lẫm gì với anh em học Machine learning, nó cho phép chạy các dòng code python thông qua trình duyệt mà không cần yêu cầu cài đặt hay cấu hình máy tính.

Sử dụng Google Colab Google để chạy server game
Sử dụng Google Colab Google để chạy server game
Google Colab chắc không còn lạ lẫm gì với anh em học Machine learning, nó cho phép chạy các dòng code python thông qua trình duyệt mà không cần yêu cầu cài đặt hay cấu hình máy tính.

Ngrok là công cụ tạo đường hầm (tunnel) giữa localhost của bạn và internet. Giúp người khác mạng có thể truy cập được localhost của bạn thông qua custom domain của ngrok.

LẤY VÍ DỤ MÌNH SẼ MỞ 1 SERVER MINECRAFT BẰNG GOOGLE COLAB.

Hướng Dẫn:
• Cài đặt ngrok trên Google Colab:
Bạn click vào dòng + Code, khi này bên dưới sẽ xuất hiện ô nhập Code bạn chạy lần lượt từng phần dưới
# 1 - Tải xuống Ngrok
! wget -q -c -nc https://bin.equinox.io/c/4VmDzA7iaHb/ngrok-stable-linux-amd64.zip
! unzip -qq -n ngrok-stable-linux-amd64.zip


# 2 - cài đặt Ngrok - authtoken
print("Get your authtoken from https://dashboard.ngrok.com/auth")
import getpass
authtoken = getpass.getpass()
(vào phần Authtoken bạn sẽ thấy 1 phần dạng: ./ngrok authtoken xxxxxx thì token của bạn là xxxxxx, bạn copy token paste vào chỗ trống trong colab)
# 3 - Chạy tunnel
get_ipython().system_raw('./ngrok authtoken $authtoken && ./ngrok tcp 25565 -region ap &')
Sau bước này, nếu bạn vào https://dashboard.ngrok.com/status bạn sẽ thấy như thế này
URL: tcp://0.tcp.ngrok.io:16568

Client IP: ***.***.***.***

Region: ap

Established: Aug 8th, 2020 08:44:18 UTC
thì 0.tcp.ngrok.io:16568 chính là public ip của bạn.

• Tiến hành cài đặt Server Minecraft

- KẾT NỐI COLAB VỚI GOOGLE DRIVE

from google.colab importdrive
drive.mount( '/content/gdrive' )get_ipython().system_raw('./ngrok authtoken $authtoken && ./ngrok tcp 25565 -region ap &')
- UPLOAD FILE SERVER LÊN GOOGLE DRIVE
Bạn tạo 1 thư mục trong Google Drive và đặt tên bất kì. Ở đây mình đặt là SimpleServer và tiến hành upload toàn bộ file server có sẵn trên máy mình vào đấy.
Tiếp đến bạn quay trở lại colab và nhập:
cd gdrive/My Drive/SimpleServer
Nếu bạn có dùng Google Drive Team thì dùng:
cd gdrive/Shared drives/SimpleServer
để điều hướng đến thư mục server.
- CUỐI CÙNG LÀ CHẠY SERVER
!java -Xmx1G -jar xxxx.jar
và đây là thành quả... hầu như phản hồi đều rất nhanh không có hiện tượng delay hoặc crash. Cách này có thể áp dụng với hầu hết các server với cả đường truyền hạn chế tùy thuộc vào dung lượng Google Drive của bạn.

LƯU Ý:
Server sẽ auto restart sau 12h chạy và mọi data sẽ không bị mất bởi vì lưu trên Google Drive
Server sẽ bị disconnect sau 30p không hoạt động, để fix lỗi đó các bạn mở bảng console của trình duyệt và dán đoạn này vào, nó sẽ ngăn Colab disconnect và chạy server tối đa 12h
function ClickConnect(){
console.log("Working");
document.querySelector("colab-toolbar-button#connect").click()
}setInterval(ClickConnect,60000)
File Server SimpleServer: TẠI ĐÂY

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0