Thẻ : adobe

Những yếu tố khiến Adobe Flash sẽ đóng cửa vào ngày...

Adobe đã thông báo vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 ngày cuối cùng của năm nay, sẽ là ngày kết thúc của Flash Player. Từ sau ngày này...

Đọc thêm